Đặt bàn tại nhà hàng Bún đậu Ninh Bình

    Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin để đặt bàn tại nhà hàng
    Bún đậu Ninh Bình tại Chợ Bợi - Ninh Phúc - Thành Phố Ninh Bình.

    Thời gian hoạt động: Từ 6h30 - 14h hàng ngày.