Liên hệ

Địa chỉ cơ sở 1: Chợ Bợi , Ninh Phúc , Thành Phố Ninh Bình

Địa chỉ cơ sở 2: BigC Ninh Bình – Trần Thái Tông , Ninh Bình

Hotline: 0985841715

Email: hoank58httt@gmail.com

    Liên hệ